Home page > Velení a struktura

Velení a struktura

Velitel praporu

podplukovník Ing. Pavel ŽIŽKA

 

Vzdělání :

1997 - Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov - obor ženijní
2008 - Kurz pro vyšší důstojníky 
2012 - Millitary Engineering Advanced Operations and Plans Course

Průběh služby :

1997 – 2003 velitel ženijní záchranné čety
2003 – 2008 důstojník ženijní skupiny velitelství společných sil
2008 – 2010 velitel roty EOD
2011 – 2012 náčelník operačního oddělení 15. ženijní brigády
2012 – 2018 náčelník štábu 153. ženijního praporu
2018 - 2019 zástupce velitele 153. ženijního praporu
2020 - velitel 151. ženijního praporu     

Účast v zahraničních misích AČR :

2010 - kontingent AČR ISAF

Zástupce velitele praporu

major Ing. Jan ŠTIPČÁK

 

Vzdělání:

2004 - Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov - obor ženijní
2013 - Millitary Engineering Advanced Operations and Plans Course

2015 - NATO Military Engineer Staff Officers Course 

2015 - Kurz pro vyšší důstojníky

Průběh služby:

2004 – 2005 velitel ženijní čety ženijní mechanizované roty
2005 – 2007 zástupce velitele ženijní mechanizované roty
2007 – 2008 velitel ženijní mechanizované roty
2008 – 2011 velitel roty všeobecné ženijní podpory
2011 – 2013 velitel ženijní roty

2013 – 2014 vedoucí starší důstojník operačního oddělení 15. žp

2014 – 2015 starší důstojník oddělení druhů vojsk odboru bojové přípravy Velitelství pozemních sil

2015 – 2018 starší důstojník - specialista JFCBS Zahraničního pracoviště Mons

2018 – zástupce velitele 151. ženijního praporu

Účast v zahraničních misích AČR:

2011 - 2012 Multinational Force and Observers (MFO SINAJ)

Vrchní praporčík

praporčík Pavel MUSÁLEK

Vzdělání:

1994 – SOU strojní Ostrava

2007 – 1. Kladenská soukromá střední odborná škola v Černovicích

2013 – Praporčický kurz

Průběh služby:

1996 – 1997 velitel 1. radiolokačního družstva 4. průzkumného praporu rychlého nasazení
1997 – 1999 velitel průzkumné výsadkové skupiny průzkumné výsadkové roty 4. průzkumného praporu rychlého nasazení
1999 – 2000 velitel 1. mechanizovaného družstva mechanizované čety 6. průzkumné roty sekce bojové přípravy
2000 – 2003 průzkumník 1. skupiny hloubkového průzkumu 1. roty hloubkového průzkumu 4. průzkumného praporu

2003 – 2004 operátor - navigátor 1. průzkumného družstva 3. průzkumné čety těžké průzkumné roty 102. průzkumného praporu

2004 – 2005 pancéřovník ženijního družstva 1. ženijní čety 1. ženijní mechanizované roty 151. ženijního praporu

2005 – 2011 velitel ženijního družstva 1. ženijní čety ženijní roty 151. ženijního praporu

2011 – 2012 zástupce velitele 1. ženijní čety ženijní roty 151. ženijního praporu

2012 – 2019 vedoucí praporčík ženijní roty 151. ženijního praporu

2019 – vrchní praporčík 151. žpr

Účast v zahraničních misích AČR :

1999 – Kosovo Force

2003 – Irák 7. polní nemocnice

2009 – Kosovo Force (KFOR)

Náčelník štábu praporu

major Ing. Daniel MORAVEC

Vzdělání:

2006 – VVŠPV Vyškov/Univerzita obrany Brno – velitel ženijních jednotek – manažer (bakalářské studium)

2011 – Univerzita obrany Brno – velitel ženijních jednotek – manažer (magisterské studium)

2012 – USMC Camp Lejeune – Combat engineer course

2019 – Kurz pro vyšší důstojníky

Průběh služby :

2007 - 2007 velitel 1. ženijní stavební čety

2007 - 2008 velitel ženijní mostní čety

2008 - 2010 velitel 1. pontonové čety

2010 - 2011 důstojní operační skupiny

2012 - 2012 důstojník skupiny bojové přípravy

2013 - 2013 náčelník skupiny bojové přípravy

2013 - 2014 zástupce velitele ženijní roty

2015 - 2017 velitel ženijní mechanizované roty

2017 - 2019 zástupce náčelníka štábu pro operace

2020 - náčelník štábu

 

Účast v zahraničních misích AČR :

2009 – kontingent AČR KFOR

2017 - 2018 – úkolové uskupení AČR RS Afghánistán

Zástupce náčelníka štábu praporu

kapitán Ing. Vít KOUTNÍK

Vzdělání:

2001 - 2004 Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov - obor ženijní
2004 - 2006 Univerzita obrany Brno

Průběh služby :

2006 – 2008 velitel ženijní čety velitelské roty 73. tankového praporu
2008 – 2010 náčelník skupiny operačního oddělení štábu 73. tankového praporu
2011 – 2011 důstojník skupiny plánování štábu 73. tankového praporu
2012 – 2015 zástupce velitele velitelské roty 73. tankového praporu
2015 – 2019 vedoucí starší důstojník oddělení plánování štábu 7. mechanizované brigády
2020 – 2021 velitel 2. roty bojové ženijní podpory 153. žpr
2021 – zástupce náčelníka štábu 151. žpr.   

Účast v zahraničních misích AČR :

2008 – 12 kontingent AČR KFOR
2011 – 2. OMLT AČR ISAF
2017 – 2018 AČR MFO SINAJ

Zástupce náčelníka štábu praporu

neobsazen

 

 

 

 

 

Struktura 151. ženijního praporu

 

 

Nahoru