Home page > Úkoly

Úkoly

ÚKOLY 151. ŽENIJNÍHO PRAPORU

151. ženijní prapor je předurčen k posílení úkolových uskupení při plnění nejsložitějších úkolů ženijní podpory, EOD podpory a stavby mostních provizorií. Je schopen plnit další nevojenské
a humanitární úkoly v rámci IZS.

Strukturu praporu tvoří

  • velení a štáb 
  • velitelská rota 
  • 1. rota bojové ženijní podpory
  • 2. rota bojové ženijní podpory
  • ženijní speciální rota
  • rota logistiky
  • obvaziště

Od 1. 1. 2020 má ve své struktuře začleněny jednotky Aktivních záloh – záchrannou
 rotu.

Úkoly, které je 151. žpr předurčen plnit na území ČR :

- ženijní podpora operací/činnosti Armády České republiky,
- realizace ženijních opatření,
- speciální podpora (EOD/IEDD) k eliminaci případných teroristických činností pyrotechnického charakteru,
- záchranné, vyprošťovací a likvidační práce v rámci IZS ČR.

Úkoly, které je 151. žpr předurčen plnit mimo území ČR :

- ženijní podpora úkolových uskupení AČR (praporního nebo brigádního úkolového uskupení),
- ženijní podpora uskupení vzdušných sil,
- ženijní podpora mezinárodních uskupení vyšších stupňů (sboru, divize).

Požadované schopnosti :

- ženijní opatření k zabezpečení pohybu vlastních vojsk,
- ženijní opatření k omezení pohybu protivníka,
- ženijní zabezpečení ochrany vojsk,
- všeobecnou ženijní podporu,
- provádění ženijního průzkumu,
- ženijní podporu mírových operací.

151. žpr je schopen :

- plánovat, organizovat a plnit úkoly ženijní bojové a všeobecné podpory dle standardů NATO
a EU,
- zřizovat výbušné i nevýbušné zátarasy, provádět ničení objektů s využitím ženijní munice
a dalších prostředků,
- zabezpečovat pohyb vlastních vojsk,
- provádět stavbu vojenských mostů a údržbu stálých mostů,
- likvidovat konvenční, nekonvenční munici (EOD) a improvizovaná výbušná zařízení (IED),
- projektovat, stavět, opravovat, renovovat a upravovat prostory velitelských stanovišť, prostory rozmístění vojsk a zařízení v týlovém prostoru,
- projektovat, stavět, opravovat, renovovat a upravovat letiště expedičních sil v prostoru nasazení a hlavní zásobovací cesty,
- projektovat, budovat, opravovat, renovovat a udržovat polní dočasné tábory a základny včetně souvisejících objektů a zařízení,
- zabezpečovat vlastní přepravu,
- zabezpečovat přiměřenou úroveň vlastní ochrany včetně OPZHN a vlastní ochranu proti IED odpalovaným na dálku,
- vyčleňovat síly a prostředky k plnění záchranných, vyprošťovacích a likvidačních prací v rámci IZS ČR,
- vést bojovou činnost bez podpory nebo doplnění po dobu 3 dnů.

Ve prospěch IZS je 151. žpr schopen provádět záchranné, vyprošťovací a likvidační práce v závislosti na dostupném materiálním a technickém vybavení.

Nahoru