Home page > O nás

O nás

 

HISTORIE 151. ŽENIJNÍHO PRAPORU  

151. ženijní prapor v Bechyni vznikl 1. prosince 2003. V současné době je jedním ze dvou ženijních praporů Armády České republiky. Svým vznikem přímo navázal na tradice a základy 4. ženijního praporu dislokovaného rovněž v posádce Bechyně.

Historie 151. ženijního praporu sahá do roku 1950 a je spjatá s 6. povážským ženijním praporem. Tento ženijní prapor, který byl zřízen 10. listopadu v Písku, se nejdříve jmenoval 9. ženijní prapor a byl v podřízenosti 9. tankové divize. Dne 1. listopadu 1958 byl 9. ženijní prapor předán do podřízenosti
4. tankové divize „Havlíčko-Brodské“ a posléze byl redislokován do posádky Jindřichův Hradec. V této době také převzal název 6. povážský ženijní prapor.

V prosinci 1990 byl název útvaru změněn na 6. sklad ženijní munice a následně v říjnu 1992 byl útvar redislokován do Havlíčkova Brodu. Ihned po vzniku 4. brigády rychlého nasazení s Velitelstvím v posádce Havlíčkův Brod, která vznikla na základech 4. tankové divize, navázala 4. ženijní rota, 4. brigády rychlého nasazení na tradice 6. povážského ženijního praporu s místem dislokace v Pardubicích. V roce 1998 byla 4. ženijní rota reorganizována na 4. ženijní prapor, který byl umístěn do posádky Bechyně.

Dne 1. prosince 2003 vznikla v posádce Bechyně 15. ženijní záchranná brigáda. Brigáda se skládala ze 151.  ženijního praporu (vznikl na základech 4. ženijního praporu) dislokovaného v Bechyni a ze šesti záchranných útvarů dislokovaných v Kutné Hoře, Rakovníku, Jindřichově Hradci, Bučovicích, Olomouci a Hlučíně.

Při další reorganizaci k 1. říjnu 2008 došlo k přejmenování na 15. ženijní brigádu; 151. ženijní prapor zůstal s drobnými změnami ve stejné podobě.

Dne 1. 12. 2013 současně se vznikem 15. ženijního pluku počíná novodobá historie 151. ženijního praporu.

 

Velitel 4. ženijního praporu

1998 - 2003 pplk. Ing. Miroslav Vodehnal

 

Velitelé 151. ženijního praporu

2003 - 2005 pplk. Ing. Jiří Babka

2005 - 2006 pplk. Ing. Robert Bielený

2006 - 2012 pplk. Ing. František Richter

2012 - 2016 pplk. Ing. Bořek Valíček

2016 - 2019 pplk. Ing. Jiří Machoň

2020 -           pplk. Ing. Pavel Žižka

Nahoru