Home page > Jednotky AZ 151. ženijního praporu

Jednotky AZ 151. ženijního praporu

Záchranná rota AZ 151. ženijního praporu

151. ženijní prapor, dislokovaný v posádce Bechyně, je součástí organizační struktury 15. ženijního pluku, který je předurčen k poskytování ženijní podpory všech druhů činností a operací AČR jak na území České republiky, tak v rámci NATO či EU
​a dále jako podpora integrovaného záchranného systému a plnění humanitárních úkolů.

Od 1. 1. 2020 patří do struktury 151. ženijního praporu v posádce Bechyně.

Struktura roty AZ 151. žpr k 1. 1. 2020

Určení záchranné roty AZ 151. žpr:

 • plnění ženijních a humanitárních úkolů civilní ochrany;
 • záchranné, vyprošťovací a další neodkladné práce při živelních katastrofách nebo jiných závažných situacích ohrožujících životy a zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí;
 • podpora plnění úkolů při vzniku havárií na JE Dukovany a JE Temelín;
 • dle potřeby ozbrojených sil plnění humanitárních úkolů ve prospěch jiných zemí a mezinárodních organizací;
 • plnění úkolů dekontaminace osob a techniky.

Popis činnosti služebních míst:

 • velitel roty (kapitán) - komplexní řízení a velení rotě, plánování, organizace a řízení odborné přípravy a výcviku roty;
 • zástupce velitele roty (nadporučík) – řízení a velení rotě, plánování, organizace a řízení odborné přípravy a výcviku roty;
 • vedoucí praporčík (nadrotmistr) – podpora a doplňování velení a řízení roty, podílení se na organizaci a řízení zaměstnání k zjištění úrovně a stavu vycvičenosti roty;
 • výkonný praporčík (rotmistr) – organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, přijímání a prohlížení výzbroje, výstroje a dalšího materiálu dodávaného rotě, kontrola úplnosti, správného používání, ukládání, ošetřování
  a vedení přesné evidence;
 • technik roty (rotmistr) – organizace technicky správného používání a ošetřování výzbroje a ostatní techniky roty
  a provádění činností, které vedou k jejich udržování ve správném technickém stavu;
 • starší skladník (četař) – zajišťování provozu skladu, samostatný příjem a výdej materiálu, řízení vozidel Ozbrojených sil;
 • mladší revizní technik (rotmistr) – realizace a koordinace metrologického zabezpečení a odborného technického dozoru, řízení vozidel Ozbrojených sil;
 • starší operátor (četař) – samostatná obsluha a údržba složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky
  a zařízení nebo prostředků, podílení se na organizaci spojení v rámci vedení jednotek;
 • velitel čety (poručík) – komplexní řízení a velení četě, odpovědnost za stav úplnosti techniky, výzbroje, ostatní techniky a dalšího materiálu čety, jejich správné používání, ošetřování a ukládání;
 • zástupce velitele čety (rotmistr) – řízení a velení četě, odpovědnost za připravenost čety, řízení a provádění efektivního výcviku a výchovy příslušníků;
 • velitel družstva (rotný) – komplexní řízení a velení družstvu, řízení přípravy, provozu, ošetřování a uložení výzbroje
  a techniky družstva;
 • starší hasič (četař) - provádění hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech, správné a bezpečné provádění prací spojených s údržbou a ošetřováním techniky;
 • hasič (desátník) - provádění základních hasebních a záchranných prací;
 • záchranář specialista (četař) - samostatné provádění složitých a specifických záchranných prací, správné
  a bezpečné provádění prací spojených s údržbou a ošetřováním techniky;
 • starší záchranář (desátník) - samostatné provádění složitých záchranných prací;
 • odmořovač (svobodník) – základní obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu;
 • starší odmořovač (desátník) – obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu;
 • starší řidič (desátník) – řízení vozidel Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění, správné a bezpečné provádění prací spojených s údržbou a ošetřováním techniky;
 • starší řidič - specialista (četař) – řízení vozidel Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění, správné
  a bezpečné provádění prací spojených s údržbou a ošetřováním techniky;
 • starší strojník - specialista (četař) – řízení, obsluha a údržba speciální techniky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení, řízení vozidel Ozbrojených vozidel;
 • starší strojník (desátník) - řízení, obsluha a údržba speciální techniky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení, řízení vozidel Ozbrojených vozidel;
 • starší průzkumník – specialista (četař) - řízení vozidel Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění, obsluha speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování radiační a chemické situace, odběr a transport vzorků;
 • starší průzkumník (desátník) - řízení vozidel Ozbrojených sil dle získaného řidičského oprávnění, samostatné provádění průzkumné činnosti;

Požadavky na uchazeče:

 • zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost a psychická odolnost;
 • schopnost týmové i samostatné práce;
 • trestní bezúhonnost.

Bližší informace získáte:

 • kapitán Ing. Roman Trapl - 15. ženijní pluk, telefon: 973 307 470, mobil: 725 918 672;
 • prostřednictvím Rekrutačního střediska a Krajského vojenského velitelství;
 • ​online ( Jak se stát vojákem AZ) ZDE
 • online (Jednotky AZ) ZDE

 

 

 

Nahoru